Blogs

BIM 's IN, de aftrap

2016-04-18 17:35:32

Save-, little- of big-BIM, als deze termen u niets zeggen dan is het waarschijnlijk niet echt interessant om deze blogreeks te blijven volgen. Tenzij u raakvlak heeft met de bouw-, architectuur- of installatiebranche en begaan bent met de toekomst hiervan en hoe wij onze a.s. professionals moeten gaan voorbereiden met 'BIM-gedrag' op het 'BIM-effect' in zijn/haar functie in zijn/haar branche. 

Vandaag start ik samen met mijn collega's van Landstede MBO (middenkaderfunctionaris Bouw & Architectuur, Middenkader engineer Electronica, Mechatronica, en 1e en 2e monteur, tekenaar en werkvoorbereider werktuigbouwkunde (W&E) begeleid door bureau BIMpuls de zoektocht naar een onderwijsprogramma voor deze opleidingen voor de verschillende rollen die onze studenten in het BIM en LEAN proces in de beroepspraktijk gaan invullen. 

In de komende blogs is te lezen is de zoektocht te lezen naar hoe het BIM-lesmateriaal eruit moet gaan zien en en in welke functies bovenstaande studenten terechtkomen en welk gedrag (competenties) de opleiding moet gaan trainen. In de aftrap vandaag de checklist: Kenmerkend gedrag van een BIM-ambassadeur!

OPEN: open houding, luistert naar anderen, staat open voor nieuwe ideeën, is transparant over doel en bedoeling, RESPECT: gaat met respect met anderen om, laat anderen uitpraten, toont respect voor de mening van anderen, toont respect voor he.... Lees meer

Twitter Google Digg Reddit LinkedIn

herbestemming Schuttevaerkade 80 Zwolle

2016-01-02 13:30:26

De potentie van leegstand

Als de jas niet meer past, dan zoeken we gewoon een andere. Twee met grindbeton beklede ‘vleugels’ van verschillende afmeting, haaks op elkaar geplaatst en gekoppeld door een blauw scharnier, markeren de hoek Schuttevaerkade-Govert Flinckstraat. Ondanks een grote parasiet van donker glas die het gebouw heeft aangetast, heeft het pand meerdere gebruikers overleefd.

In de blauwe spil van het gebouw hoor je de gesprekken van de mensen via de verdiepingen over en weer gaan, langs de doorlopende puien die losstaan van de vloeren. Zo lijkt deze tussenruimte te zweven. Het staat in schril contrast met de horizontale lange vleugels die de Schuttevaerkade en Govert Flinckstraat begeleiden. Op twee verdiepingen zijn geen mensen te bekennen, alleen een verlaten labyrint van kleine ruimtes, als nalatenschap van de vorige gebruiker. Een stukje “nieuwe leegte”, ontstaan door het verhuizen van de vorige gebruiker naar een jas die beter past.

Geregisseerde onvoorspelbaarheid

Een gebouw kan ruimte bieden aan één gebruiker, maar het wordt veel interessanter met meerdere gebruikers onder één dak. We gaan even uit van een tabula rasa zodat alle ‘vleugelverdiepingen’ opnieuw ingevuld kunnen worden. Op de derde verdieping bevindt zic.... Lees meer

Twitter Google Digg Reddit LinkedIn

Artikel in Fonk: Vrijheid in Architectuur

2015-06-19 14:41:43

Vrijheid in Architectuur

Francisco Navarro is eigenaar van het in Zwolle gevestigde NAVARRO Architectuur & Design. Zijn opdrachten zijn allround, maar met name ziet hij uitdaging in bijzondere opgaven zoals herbestemmen van bestaande gebouwen, religieuze gebouwen en waterwoningen. Naast de architectenwerkzaamheden adviseert hij opdrachtgevers in planontwikkeling dmv analyses en haalbaarheidsstudies. Francisco ontwerpt met passie voor het vak en brengt een gevoel over op papier. Wat ziet Navarro als het meest sterke punt van de moderne architectuur in Nederland? ‘Ik denk dat architecten in Nederland elke opgave voor een nieuw gebouw telkens weer als een studie op zich zien. Nederland is bij uitstek het land van experiment, innovatie en vernieuwing, en dat uit zich in de architectuur’, vertelt Navarro. ‘De moderne architectuur is een afspiegeling onze huidige maatschappij en die laat zich niet een bepaalde stijl of materiaal opleggen. We grijpen de kans om de nieuwste bouwtechnieken toe passen, nieuwe gevels te ontwikkelen en ga zo maar door.’

Hier dreigt volgens de architect ook meteen een gevaar door de overvloed aan informatie van vernieuwingen in de bouw. ‘We focussen ons te weinig op “het gebouw als product”, en de ontwikkeling hiervan. Voor elk gebouw vinden we voortdurend opnieuw het wiel uit met torenhoge faalkosten als gevolg. Dit betekent overigens niet dat je steeds dezelfde gebouwen moet .... Lees meer

Twitter Google Digg Reddit LinkedIn

Regelzucht: over autogeluid en spijlenhekjes

2015-06-19 14:10:59

In één van mijn vorige blog's schreef ik over een presentatie van een architect die als referentie een mooi project toonde, waarin een buiten-binnen relatie door middel van een galerij werd getoond. In de uitvoering van het project zag het er fraai uit. De architect had een tweede gevel bedacht waartussen de galerijen hingen. Een overdekte galerij, met min of meer colonnades die naar de wegkant een mooi beeld opleverde. Helaas zijn werd deze droom van tafel geveegd toen uit de resultaten van de geluidsnormering alle galerijen dichtgezet moesten worden. Alle openingen van de galerij werden dichtgezet met, gelukkig glazen schermen. Maar ‘so far’ voor de binnen-buiten relatie. Ik ben die avond voor het gebouw gaan staan met mijn ogen gesloten, ik hoorde niets. Na enige tijd heb ik ze weer geopend en zag dat er in de verte inderdaad auto’s voorbij reden. Hoofdschuddend liep ik terug naar auto met weer een les rijker, nl. die van de regelzucht van de Nederlandse bouwpraktijk.

Zo heb ik een keer op een potentiële woningbouwlocatie een week lang vliegtuigen proberen te ontdekken binnen een zogenaamde geluidscontour in het kader van het Luchthavenbesluit. Volgens de gemeente mochten op deze locatie geen woningen gebouwd worden. De geluidsbelasting van overvliegende vliegtuigen was te groot. Niet dat dit is gemeten, maar vanaf een luchthaven wordt er een cirkel getrokken en alles wat daarbinnen valt is de pineut. In het weekend zag.... Lees meer

Twitter Google Digg Reddit LinkedIn

Nieuw Bouwbesluit: “We mogen weer een beetje volwassen zijn!”

2015-06-19 14:10:01

Nieuw Bouwbesluit: “We mogen weer een beetje volwassen zijn!”

 

Per 1 april tradt het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking, en als architect zit je dan op het puntje van je stoel. Gaan we nog verder beperkt worden in onze creativiteit of gaan er regels verdwijnen? Soms denk ik wel eens dat de creativiteit van architecten louter nog bepaald wordt door hoe inventief ze omgaan met regels zoals Bouwbesluit, maar ook bestemmingsplannen, bouwvoorschriften en welstandnota’s (zie hiervoor mijn artikel in FONK #24 op mijn blogfolio).

Ik trap direct maar even af met een klein feestje, de verplichting van een meterkast in de woning komt te vervallen. Nu was die verplichting niet het ergste, maar het met buisjes en knopjes volgepropte hokje moest binnen drie meter van de voordeur geplaatst worden! De nutsbedrijven zullen vast nog wat te zeggen willen hebben, maar met de gedachte alleen al kijk ik uit naar mijn eerstvolgende woningontwerp, of sterker, ik pak vanavond nog een gerealiseerde woningplattegrond en laat mijzelf verassen. Nu zal een elektriciteitsmeter ergens bovenin de nok niet praktisch zijn, maar het mag wel!

De verplichting van afsluitbaarheid van bad- en toiletruimte vervalt. Een toilet of bad mag je dus plaatsen waar je wilt. Voor mensen die een loft willen indelen schept dit nog meer mogelijkheden voor een ‘open space’, even de privacy buiten beschouwing gelaten. Twijfelde u weleens over het wel o.... Lees meer

Twitter Google Digg Reddit LinkedIn

Grote namen uit onze architectonische geschiedenis verkopen goed!

2015-06-19 14:07:50

Berlage, Dudok, Dom Hans van der Laan, zomaar een paar namen uit onze rijke architectonische geschiedenis. De laatste naam werd deze week gebruikt als referentie bij de presentatie van een onlangs gerealiseerd woningbouwproject in Zwolle. De architect heeft zorgvuldig onderzoek gedaan naar de essentie van het werk van Hans van der Laan. De maat van de steen is de basis voor de rekenkundige verhoudingen in zijn gebouwen. Alles is een veelvoud van deze eenheid. Verder speelt van der Laan met de interactie binnen-buiten. Galerijen met colonnades, exact uitgemeten en terug te brengen naar de verhouding van de toegepaste steen. Als architect smul je van zulke verhalen, helemaal in tijden waarin de bouw behoefte heeft aan no-nonsense projecten die betaalbaar zijn.

De architect heeft gekozen om het gebouw in 2 verschillende stenen op te bouwen. Tijdens mijn rondwandeling waande ik mij even in een Zuid Europese binnentuin en de lichte stenen werkten hier heel mooi aan mee. Mooie galerijen van waar men elkaar over en weer kan zien en ontmoeten, met overal zicht op de tuin. Hoogwaardige bouw, maar nergens viel in het grote geheel de maat van de steen terug te lezen. Het is charmante gedachte om de leer van Dom Hans van der Laan als ontwerpmiddel te willen toepassen, maar als architect werkend voor een aannemer-projectontwikkelaar is zo’n gedachte verboden terrein. Vooral als je weet dat de woningplattegronden al bepaald zijn en alle maten terug te brengen zijn op de .... Lees meer

Twitter Google Digg Reddit LinkedIn

Overlevering in architectuur en muziek

2015-06-19 14:06:16

Vrijdag j.l. vertelde Martin Grudaj zijn levensverhaal en hoe hij zich zijn cello heeft eigen gemaakt. De kunst van het bespelen van de cello vergelijkt hij met het beminnen van een vrouw, voorzichtig strelen en liefkozen. Je haalt het maximale uit het instrument als je een balans weet te vinden in hoe het te bespelen zonder te hardhandig aan de slag te gaan. Als je het forceert dan beïnvloed dit het instrument, het materiaal en de klank. En gaat het tegen je werken. Het is aftasten, aanvoelen, totdat je je vereenzelvigt met het instrument. En het instrument jou erkent.

De cello van Martin overleefde meerdere gebruikers voordat hij de eigenaar werd. Een instrument vol herinneringen, en geheugen van gespeelde muziekstukken. Hij leerde zelfs de man kennen die de zangbalk voor de vorige eigenaar heeft aangebracht. Verschillende tijdslagen hebben zich in de cello verenigd, het instrument vormt de drager van een rijk muzikaal geheugen, Mozart, Bach en Verdi.

Een soortgelijk proces vindt ook plaats in de architectuur wanneer een bestaand gebouw wisselt van eigenaar. In het gebouw ligt een geheugen opgeslagen van gebeurtenissen die overschreven worden door de nieuwe gebruiker die zich met het gebouw vereenzelvigd. Het gebouw overleeft meerdere gebruikers en blijft drager van een collectief geheugen.

Gebouwen en instrumenten overleven de mens maar het geheugen blijft.

Twitter Google Digg Reddit LinkedIn

Context vorm kleur textuur

2015-06-19 14:05:30

Context, compositie, vorm, kleur en textuur zijn een aantal uitdrukking waarbij niemand zal opkijken wanneer die de revue passeren in een inhoudelijk gesprek over architectuur. Een modern gebouw in een oude omgeving, lees context. De samenstelling van massa’s, de vorm van een gebouw, de kleur en textuur van de stenen. Architectuur wordt ook wel als kunstvorm gezien, immers, bovenstaande termen zijn rechtstreeks te vertalen naar een schilderij.

Onlangs viel mijn oog tijdens een culinaire wedstrijd op composities, vormen en kleuren, paletten vol. Verschillende smaken en texturen die vragen om geproefd en gevoeld te worden. Even waande ik mijzelf in de culinaire wereld van de architectuur.

Twitter Google Digg Reddit LinkedIn

Leegstand wacht op een nieuwe modetrend

2015-01-02 19:24:58
Vol verwondering zat ik onlangs te kijken naar een natuurserie. Hierin zag ik een mooi voorbeeld van hergebruik van leegte. Heremietkreeften wisselen via ‘sociale netwerken’ onderling ruimte (schelp/slakkenhuis) uit, voortdurend een nieuw pak op maat. Nooit eerder is het maatpak zo erg gepromoot geweest als in Nederland. De confectie-industrie is de discussie over leegstaande panden dan ook zeer dankbaar. Steeds vaker wordt het matchen van een leegstaand pand met een geschikte gebruiker vergeleken met het aanmeten van een maatpak. De duurste merken passeren de revue, maar het mag wat kosten want de komende 15 jaar zitten we weer strak in het pak. Wel op de lijn letten, en dus niet meer groeien. Veel meer panden die momenteel leegstaan is zo’n exclusief maatpak niet gegund. Zij zijn blij met een met verschillende stukken stof aan elkaar gestikt pak, een collage van gebruikers. Maar het aantal exemplaren van deze pakken, die verrassen door de onvoorspelbaarheid van waar het ene stukje stof aan de andere wordt geregen, is zeldzaam. Hoewel ik voorspel dat deze modetrend de toekomst wordt, zijn leegstaande panden gewoonweg niet voorbestemd voor multifunctioneel gebruik. Ze hebben wel de potentie als een algemene noemer die elke inhoud kan aannemen, maar de kansen worden ontnomen door regelzones, risico en aansprakelijkheid. Jammer, want een omgeving met verschillende gebruikers maakt onvoorspelbare ontmoetingen mogelijk, die zorgen voor een verrassend geheel. In het ma.... Lees meer
Twitter Google Digg Reddit LinkedIn

De potentie van leegstand

2015-01-02 19:02:52

Als de jas niet meer past, dan zoeken we gewoon een andere. Twee met grindbeton beklede ‘vleugels’ van verschillende afmeting, haaks op elkaar geplaatst en gekoppeld door een blauw scharnier, markeren de hoek Schuttevaerkade-Govert Flinckstraat. Ondanks een grote parasiet van donker glas die het gebouw heeft aangetast, heeft het pand meerdere gebruikers overleefd. In de blauwe spil van het gebouw hoor je de gesprekken van de mensen via de verdiepingen over en weer gaan, langs de doorlopende puien die losstaan van de vloeren. Zo lijkt deze tussenruimte te zweven. Het staat in schril contrast met de horizontale lange vleugels die de Schuttevaerkade en Govert Flinckstraat begeleiden. Op twee verdiepingen zijn geen mensen te bekennen, alleen een verlaten labyrint van kleine ruimtes, als nalatenschap van de vorige gebruiker. Een stukje “nieuwe leegte”, ontstaan door het verhuizen van de vorige gebruiker naar een jas die beter past. Geregisseerde onvoorspelbaarheid Een gebouw kan ruimte bieden aan één gebruiker, maar het wordt veel interessanter met meerdere gebruikers onder één dak. We gaan even uit van een tabula rasa zodat alle ‘vleugelverdiepingen’ opnieuw ingevuld kunnen worden. Op de derde verdieping bevindt zich de eerste grote open ruimte, een multiculturele gebedsplaats. Op zondag wordt de ruimte ingericht als kerk, het altaar wordt de ruimte ingereden en samen met de andere objecten klaargezet voor de litu.... Lees meer

Twitter Google Digg Reddit LinkedIn