Grote namen uit onze architectonische geschiedenis verkopen goed!

2015-06-19 14:07:50

Berlage, Dudok, Dom Hans van der Laan, zomaar een paar namen uit onze rijke architectonische geschiedenis. De laatste naam werd deze week gebruikt als referentie bij de presentatie van een onlangs gerealiseerd woningbouwproject in Zwolle. De architect heeft zorgvuldig onderzoek gedaan naar de essentie van het werk van Hans van der Laan. De maat van de steen is de basis voor de rekenkundige verhoudingen in zijn gebouwen. Alles is een veelvoud van deze eenheid. Verder speelt van der Laan met de interactie binnen-buiten. Galerijen met colonnades, exact uitgemeten en terug te brengen naar de verhouding van de toegepaste steen. Als architect smul je van zulke verhalen, helemaal in tijden waarin de bouw behoefte heeft aan no-nonsense projecten die betaalbaar zijn.

De architect heeft gekozen om het gebouw in 2 verschillende stenen op te bouwen. Tijdens mijn rondwandeling waande ik mij even in een Zuid Europese binnentuin en de lichte stenen werkten hier heel mooi aan mee. Mooie galerijen van waar men elkaar over en weer kan zien en ontmoeten, met overal zicht op de tuin. Hoogwaardige bouw, maar nergens viel in het grote geheel de maat van de steen terug te lezen. Het is charmante gedachte om de leer van Dom Hans van der Laan als ontwerpmiddel te willen toepassen, maar als architect werkend voor een aannemer-projectontwikkelaar is zo’n gedachte verboden terrein. Vooral als je weet dat de woningplattegronden al bepaald zijn en alle maten terug te brengen zijn op de eenheid van de bouwindustrie. Of een veelvoud hiervan. Dit resulteert in een optelsom van plattegronden waar de architect een mooie schil omheen mag ontwerpen. Met deze gedachte heeft niet de architect de leer van Dom Hans van der Laan geadopteerd maar de bouwer. Met een rekenkundige eenheid waarvan wordt verondersteld dat de maatschappij, of ook wel de markt, hierin wil wonen. Of een veelvoud hiervan.

Twitter Google Digg Reddit LinkedIn